Logo Servei d'Aigües Activitats
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter

      La formació medi ambiental dels joves està essent complementada de forma gràfica i pràctica amb les visites que es realitzen a la planta potabilitzadora de Montfullà.
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. treballa per la conscienciació mediambiental dels nens i joves, per tal motiu organitza visites a la planta potabilitzadora de Montfullà amb monitors especialitzats sota la supervisió de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Girona, on s'exposa el tractament de potabilització de l'aigua i les seves singularitats i s'incideix en la importància de no malbaratar el recurs.

Tant mateix, la possibilitat de visitar la planta de tractament, resta oberta als centres, escoles o col·lectius que ho sol·licitin. L'horari és de matins, de dilluns a divendres i, sempre, amb cita prèvia.

Periòdicament es fan campanyes de sensibilització i de foment de l'estalvi d'aigua a través de tríptics que s'adjunten a la correspondència que manté el Servei amb els abonats.

L'objectiu del Servei és intentar mantenir als abonats informats de les actuacions que aquest porta a terme mitjançant notes de premsa i comunicats als medis de comunicació en els moments en què esdevé necessari.