Logo Servei d'Aigües Licitacions finalitzades
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter


Licitacions finalitzades
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Auxiliar Tècnic Laboratori
    Descripció lloc de treball i requeriments 
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el laboratori
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Tècnic Informàtic de Sistemes
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'oficina tècnica
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Auxiliar Administratiu per Oficina Tècnica
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'oficina tècnica
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció administratiu
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'administració
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció ajudant comptadors
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'explotació
 
ANUNCI DE PRÒRROGA DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança 2017
    Pròrroga licitació 5 pòlisses d'assegurança       NOTA ACLARATÒRIA licitació 5 pòlisses d'assegurança
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança
    pdf-Lot1      pdf-Lot2       pdf-Lot3
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança 2017
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança
 
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació de sis (6) pòlisses d'assegurança 2017
    Plec de prescripcions tècniques      Informe tècnic inici expedient      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació de sis (6) pòlisses d'assegurança
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de carbo actiu granular 2017
    Plec de bases i prescripcions      Informe tècnic inici expedient      Anàlisis CAG existent
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de carbo actiu granular
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini 2016
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas 2016
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi 2016
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini 2015
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas 2015
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi 2015
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi
    Pdf
Aquesta pagina ha estat visitada 1372 vegades