Logo Servei d'Aigües Licitacions finalitzades
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter


Licitacions finalitzades
ANUNCI DE LICITACIÓ Subministrament lloguer vehicles - rènting (segona licitació). Data límit presentació d’ofertes 6/02/2019 12H.
    Plec de clàusules administratives      Quadre de característiques
    Plec de característiques tècniques Lot 1      Plec de característiques tècniques Lot 2      Plec de característiques tècniques Lot 3
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament lloguer vehicles - rènting.
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ Subministrament lloguer vehicles - rènting. Data límit presentació d’ofertes 18/01/2019 12H.
    Plec de clàusules administratives      Quadre de característiques
    Plec de característiques tècniques Lot 1      Plec de característiques tècniques Lot 2      Plec de característiques tècniques Lot3
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament lloguer vehicles - rènting.
    Pdf
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Tècnic Aigua Potable i Tècnic Sanejament per Oficina Tècnica
    Descripció lloc de treball i requeriments 
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'oficina tècnica
 
ANUNCI DE LICITACIÓ Subministrament de combustibles 2018 (segona licitació). Data límit presentació d’ofertes 11/10/2018 15H.
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament de combustibles 2018.
 
MODIFICACIÓ DE LICITACIÓ Subministrament Comptadors 2018. Data límit presentació d’ofertes 5/10/2018 15H.
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament Comptadors 2018.
 
ANUNCI DE LICITACIÓ Servei de recerca de fuites 2018. Data límit presentació d’ofertes 2/10/2018 15H.
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Servei de recerca de fuites 2018.
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ Subministrament de combustibles 2018. Data límit presentació d’ofertes 2/10/2018 15H.
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament de combustibles 2018.
 
ANUNCI DE LICITACIÓ Subministrament Comptadors 2018. Data límit presentació d’ofertes 2/10/2018 15H. ANUL·LAT
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ Subministrament Comptadors 2018.
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Auxiliar Tècnic Laboratori
    Descripció lloc de treball i requeriments 
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el laboratori
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Tècnic Informàtic de Sistemes
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'oficina tècnica
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció Auxiliar Administratiu per Oficina Tècnica
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'oficina tècnica
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció administratiu
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'administració
 
ANUNCI DE CONVÒCATORIA selecció ajudant comptadors
    Descripció lloc de treball i requeriments  
RESOLUCIÓ DE LA CONVÒCATORIA del procés selectiu per el departament d'explotació
 
ANUNCI DE PRÒRROGA DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança 2017
    Pròrroga licitació 5 pòlisses d'assegurança       NOTA ACLARATÒRIA licitació 5 pòlisses d'assegurança
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança
    pdf-Lot1      pdf-Lot2       pdf-Lot3
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança 2017
    Plec de prescripcions tècniques      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació de cinc (5) pòlisses d'assegurança
 
ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació de sis (6) pòlisses d'assegurança 2017
    Plec de prescripcions tècniques      Informe tècnic inici expedient      Plec de condicions particulars
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació de sis (6) pòlisses d'assegurança
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de carbo actiu granular 2017
    Plec de bases i prescripcions      Informe tècnic inici expedient      Anàlisis CAG existent
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de carbo actiu granular
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini 2016
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas 2016
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi 2016
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini 2015
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de policlorur alumini
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas 2015
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clor gas
    Pdf
ANUNCI DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi 2015
    Pdf
RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de subministrament de clorit sodi
    Pdf
Aquesta pagina ha estat visitada 1521 vegades