QUALITAT DE L'AIGUA CONSUMIDA
4
Qualitat de l'Aigua consumida
del servei de subministrament

Per últim, l'aigua ha de conservar la seva qualitat dins les instal·lacions dels domicilis dels abonats. Es precís que es preservin les garanties sanitàries i de potabilitat de l'aigua als domicilis dels consumidors.

De ben poc servirà que a la instal·lació de l'abonat s'hi aporti una aigua de gran qualitat si la seva xarxa interior genera alteracions que la degraden. Per tal de servar l'exposat es precís que es realitzi un bon manteniment de les instal·lacions interiors i que s'adeqüin a la normativa R.D. 140/2003 que l'actual legislació és poc restrictiva en aquests aspectes ja que contempla l'ús de materials com el plom i el coure.

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. s'encarrega, també, de la lectura i la reparació dels comptadors dels abonats, executa projectes i actualitza els plànols de la xarxa.