Logo Servei d'Aigües L'Organització
Servei d'Aigües Girona - Salt -Sarrià de TerAigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, s.a.
NIF A/17351248

C/CIUTADANS 11 17004.-Girona. Tel 972 20 17 37 Fax 972 41 07 97
INS. REG. MERCANTIL DE GIRONA, TOM 514, FOLI 59, FULL GI-9916.


La inscripció de dominis:

www.aiguesdegirona.cat
www.aiguesdesalt.cat
www.aiguesdesarriadeter.cat

Ha estat realitzada amb les dades registrals següents:

Volum 514
Llibre 0
Foli 222
Secció 8
Full GI-9916
Inscripció NM