Logo Servei d'Aigües Síntesi històrica
Servei d'Aigües Girona - Salt -Sarria de Ter

       Com a introducció exposem una breu síntesi històrica del Servei des de la seva fundació com a tal a mitjans del segle passat. El Servei d'abastament d'aigua potable de Girona fou implantat per iniciativa privada l'any 1.864 a través del Sr. Josep Abelló.

  • L'any 1.900 la titularitat del Servei es traspassà a Llensa i Masias s.l. que continua desenvolupant la gestió del Servei com a privat.
  • L'any 1.920 la titularitat del Servei passa a la societat Aguas Potables de Gerona, s.a. també d'àmbit privat.
  • L'Ajuntament de Girona municipalitza el Servei l'any 1.950, passant a partir d'aquest moment la gestió a ser gestió directe de l'Ajuntament.
  • L'any 1.976 es dona el Servei en concessió administrativa a l'empresa Girona, s.a. que l'explota fins l'any 1.992.
  • L'any 1.992 es crea un societat mercantil d'economia mixta entre el soci privat Girona, s.a. i els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que en l'actualitat està gestionant el Servei.
Grup de bombes destinades a elevar al dipòsit d'Alemanys 105,000 litres d'aigua per hora.(Foto any 1921)
Instal·lació de la canonada que condueix l'aigua a la Torre d' Alfons XII. (Foto any 1930)
A dalt