Logo Servei d'Aigües Principals millores realitzades a la infrastructura
del Servei Girona - Salt -Sarria de Ter

       Les principals millores realitzades a la infrastructura del Servei en el decurs del temps han estat les següents:

1864Implantació del Servei.
1920Construcció del pou del c/ Perill.
1921Construcció del dipòsit d'Alemanys de 2000 m3.
1930Construcció del dipòsit de T. Alfons XII de 100 m3.
1955Construcció del dipòsit de Palau de 5000 m3.
1950-1970Construcció dels pous d'abastament.
1973Construcció del dipòsit de Sarrià de Ter de 988 m3.
1973Portada d'aigües del Pasteral II.
1975Construcció de l'ETAP de Montfullà i dipòsits de Salt-Sarrià de Ter.
1979Implantació de la nova xarxa d'abastament d'aigua potable al municipi de Salt.
1985Construcció del dipòsit de Palau II.
1986Construcció de la 1a fase d'ampliació de l'ETAP de Montfullà.
1989Construcció del doblatge de la Portada d'aigües del Pasteral II.
1991Construcció de la 2a fase d'ampliació de la ETAP de Montfullà amb la portada d'aigües a la Costa Brava Centre.
1992Aprovació del pla d'inversions del servei per el període 1992-2003 per import de 5.367.038€.
1993Entra en funcionament la 1ra fase del telecontrol de la xarxa i centrals.
1995Inauguració del nou laboratori del Servei situat a la etap de Montfullà.
1996Entra en funcionament la 2ona fase del telecontrol de la xarxa i centrals.
1997Incorporació del servei de sanejament en baixa de la ciutat de Girona.
1998Aprovació del pla d'inversions del servei per el període 1998 - 2012 per import de 6,691.000 €.
1999Entra en funcionament la 3ra fase del telecontrol de la xarxa i centrals.
2002Entra en funcionament la 4ta fase del telecontrol de la xarxa i centrals.
2003Redacció del projecte de construcció de la planta de filtració per carbó actiu.
2004Disseny i construcció de la Planta Fotovoltàica situada a la E.T.A.P. de Montfullà.
2004Redacció del projecte d’ampliació del laboratori del servei d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
2005Inici de les obres d’ampliació de la ETAP de Montfullà mitjançant una planta de filtració per carbó actiu.
2006Inici de les obres d’ampliació del laboratori del servei.
2007Finalització de les obres d’ampliació del laboratori del servei.
2007 Entren en fase de licitació les obres d’ampliació de la E.T.A.P. fins a 1410 l/s i del tub de transport de diàmetre 1200 mm.
2008S’adjudiquen les obres d’ampliació de la E.T.A.P.
2009Execució del pla d’inversió per import de 574.485 €.
2010Proposta del pla d’inversió per import de 305.687 €.
2010Inici de les obres del nou dipòsit de Montillivi. Inversió prevista: 822.388 €.
2011Entra en servei el dipòsit de Montilivi.
2012Finalitzen les obres del doblatge de la ETAP de Montfullà que permetran tractar fins a 1410l/s.