Logo Servei d'Aigües El Riu Ter
Servei d'Aigües Girona - Salt -Sarria de Ter

Pantà de Susqueda

Presa de Pasteral I

L'aigua és un element essencial per la vida. Tots els éssers vius en depenen. L'home depèn de l'aigua per cobrir les seves necessitats, les reals i les creades en el seu procés de desenvolupament. L'home utilitza l'aigua per a us domèstic, industrial, per a l'agricultura i la ramaderia i per lleure.
El riu que abasteix d'aigua els municipis de Girona, Salt, Sarrià de Ter, Vilablareix, Bescanó, Sant Julià de Ramis i la Costa Brava Centre és el Ter. El Ter neix a Ull de Ter, al peu de Bastiments. En tot el seu recorregut des d'Ull de Ter fins al mar, és un riu curt i amb poc cabal, però prou important perquè les seves aigües siguin aprofitades per a l'ús humà en diferents activitats.

A dalt