Logo Servei d'Aigües Ampliació del Cànon de l'aigua
per a usos domèstics

       A partir del 1 d'abril, entra en vigor una modificació del Cànon de l'aigua consistent en adaptar el nombre de persones per habitatge a partir del qual es calcula el tram bàsic del cànon, que passa de 4 a 3 persones.
      Aquesta ampliació beneficia les famílies de 4 o més membres que facin un consum d'aigua superior als 10 m3 mensuals. Les que no superin aquest consum no cal que facin la tramitació, perquè ja es beneficien del tram bàsic.
      L'ampliació de cada tram del Cànon de l'aigua representa, per a les famílies o unitats de convivència de 4 o més membres, afegir 3 m3 mensuals per persona als límits de consum d'aigua establert per la Llei. Per beneficiar-se d'aquesta ampliació, caldrà presentar un formulari.

On podeu trobar el formulari?

  • A la web de l'Agència Catalana de l’Aigua (www.gencat.net/ACA).
  • A la web d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
  • A la seu d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
  • Als Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter.

On s'ha de presentar el formulari?

      De manera presencial o per correu certificat a:

  • A la seu d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
  • Qualsevol registre públic (Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat…).
  • Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.

      Aquesta gestió també es pot fer per Internet omplint el formulari que trobareu a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua www.gencat.net/ACA.

SOL·LICITUD-DECLARACIÓ DE DADES PER GAUDIR DEL DRET A L'AMPLIACIÓ DE TRAMS DEL CÀNON DE L'AIGUA PER A USOS DOMÈSTICS
    Pdf