Control d'avaries
a la xarxa d´aigua potable


   Les avaries en la xarxa son el principal succés distorsionador del servei. N'hi han de dues classes, les fortuites i les provocades. Les primeres poden ser reduïdes amb un pla adequat de renovació i millora de xarxa i amb una correcte planificació de les campanyes de recerca de fuites i incidencies.

Pel que fa a les avaries provocades, s'intenta que les empreses d'obra civil que actuen a la via pública prenguin les mesures preventives necessaries (informació, coordinació i prevenció) per tal de reduïr-les al màxim.

No sempre ho aconseguim i el resultat es la interrupció del subministre a l'abonat.