Logo Servei d'Aigües Marc legal
Servei d'Aigües de Girona - Salt -Sarrià de Ter


Codi tècnic de l’edificació HS4 (Subministrament d'aigua).
    Pdf
Codi tècnic de l’edificació HS5 (Evacuació d'aigües).
    Pdf
Codi tècnic de l’edificació SI (Seguretat en cas d'incendi).
    Pdf
Reglament del Servei.
     Pdf
R.D. 140/2003 d'establiment de criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum huma.
     Pdf
Ordenança Municipal reguladora de les aigües residuals i pluvials del sistema públic de sanejament de Girona.
     Pdf
Fitxes de Materials homologats Aigua.
     Pdf
Fitxers Auxiliars de Materials homologats Aigua.
     zip
Fitxes de Materials homologats Sanejament.
     Pdf
Fitxers Auxiliars de Materials homologats Sanejament.
     zip