TARIFES PER VENDA D'AIGUA
4
Tarifes per venda d'aigua
del subministrament

L’estructura tarifaria vigent des de l’expedient de tarifes A-119/13 (segons aprovació de la Comissió de Preus de Catalunya de 26/07/13) es composa de: quota fixa, 3 blocs de consum domèstic i 1 bloc de consum industrial.

CONSUM DÒMESTICS
  Bloc 1r.
 • Per a consum fins a 6m3/mes
0,167007 €/m3.
  Bloc 2n.
 • Per a consums compresos
  entre 6.01 i 12 m3/mes/abonat
0,550502 €/m3.
  Bloc 3er.
 • Per a consums superiors a 12 m3/mes/abonat
0,865959 €/m3.
 
CONSUMS INDUSTRIALS
  0,653181 €/m3.
 
CONSUMS EN ALTA
  Bescano, Vilablareix, Quart, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva del Gironès
0,281683 €/m3.
  Consorci de la Costa Brava
0,073119 €/m3.