17-09-2021 Tall per avaria al c/ Antoni Rovira i Virgili, 5,7,9

Gestió del servei d'abastament d'aigua potable dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter des de 1993

També et pot interessar

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable