2022-07-08Incident controlat i sense danys personals ni afectació al servei.

L’incident que s’ha produït aquest matí a la planta de tractament d’aigua de Montfullà ja està controlat. No hi ha hagut danys personals i la qualitat de l’aigua no s’ha vist afectada en cap moment, només hi ha hagut un escapament temporal de gasos que ja s’ha normalitzat.

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable