Perfil del contractant

Expedient: 2021ADM28

Descripció: Licitació de subministrament de comptadors mitjançant procediment obert per lots. Període per realitzar consultes: 17/8/21 fins el 31/8/21

Data límit presentació ofertes: 06/09/21 a les 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 16-09-2021

Expedient: 2012ADM12

Descripció: Anunci de licitació de Contractació de l’obra civil de soterrament de la xarxa d’abastament en alta (embassament Pasteral II – ETAP Montfullà) del Sistema de Girona al pont de la riera d’Osor (comarca de La Selva).

Data límit presentació ofertes: 11/03/2021 15H.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 22-03-2021

Expedient: 2020ADM61

Descripció: L’objecte del contracte és la contractació d’un subministrament de carbó actiu per l’estació de tractament d’aigua potables ( ETAP ) de Montfullà ( Gironès )

Data límit presentació ofertes: 30/10/2020 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 12-11-2020

Expedient: ANUNCIS PREVIS

Descripció: ANUNCIS PREVIS DE NECESSITATS (Assegurances, Material pel servei d’abastament d’aigua potable i sanejament, Serveis d’obra civil, Servei de neteja)

Data límit presentació ofertes: -

Plecs i bases: Consultar documentació Annexa

Data de licitació: 03-08-2020

Expedient: 2020ADM20

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un subministrament de comptadors.

Data límit presentació ofertes: 15/06/2020 15h

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 25-06-2020

Expedient: 2020ADM09

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un servei d’impressió i ensobrament "billing", per lots.

Data límit de presentació d'ofertes: 03/06/2020 15H.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Adjudicació dels Lots 1 i 2 a l'empresa Gureak Marketing, s.l.u. ( Gureak )

Expedient: 2020ADM16

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ per la realització de l'obra civil del FR2020 substitució de xarxa d'aigua potable al C/ del Carme i Ctra. Sant Feliu de Girona.

Data límit presentació ofertes: 02/06/2020 15H.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ per la realització de l'obra civil del FR2020 substitució de xarxa d'aigua potable al C/ del Carme i Ctra. Sant Feliu de Girona.

Adjudicatari: SALVADOR SERRA, S.A.

Data de resolució: 08-06-2020

Expedient: 2019ADM59

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'un servei per la realització de l'auditoria financera sobre els comptes anuals dels exercicis 2019, 2020 i, si s'escau, 2021.

Data límit presentació ofertes: 25/11/2019

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa

RESOLUCIÓ DE LICITACIÓ de contractació d'un servei per la realització de l'auditoria financera.

Adjudicatari: Faura-Casas

Data de resolució: 02-12-2019

Expedient: Selecció de personal

Descripció: Selecció d'un responsable pel departament de comptabilitat.

Data límit presentació ofertes: 23/09/2019

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de licitació: 19-08-2019

Expedient: 2019ADM32

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un servei de distribució postal.

Data límit de presentació d'ofertes: 16/07/2019 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Resolució de la licitació a l'empresa adjudicataria RD Post

Data de resolució: 02-08-2019

Expedient: 2019ADM39

Descripció: Licitació de subministrament de clor gas.

Data límit presentació ofertes: 16/07/2019 15h

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Resolució de la licitació a l'empresa adjudicataria Carburos Metalicos S.A.

Data de resolució: 02-08-2019

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de selecció d'Auxiliar Administratiu.

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 27-05-2019

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de procés selectiu de personal (departament d'Explotació)

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 12-02-2019

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de procés selectiu de personal (Departament de Brigades de Manteniment de Planta i Centrals)

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 07-08-2018

Expedient: 2021ADM07

Descripció: Licitació de subministrament de material i muntatge de caldereria finalista de l’actuació de reposició  en la xarxa de distribució d’aigua potable al pont de la font del rei del municipi de Girona.

Data límit presentació ofertes: 07/06/21

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Adjudicació a IMEC INSTAL·LACIONS, S.L.

Data de resolució: 10-06-2021

Expedient: 2020ADM12

Descripció: Contractació d’un subministrament i instal·lació d’una canonada de 800 d’acer inoxidable per a la xarxa d’abastament en alta del Sistema de Girona (connexió del subministrament des de l’embassament del Pasteral II – ETAP Montfullà al seu pas per la riera d’Osor).

Data límit presentació ofertes: 11/03/2021 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 22-03-2021

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de selecció de Tècnic en Informàtica de Gestió pel departament informàtic.

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 24-08-2020

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de selecció d'operari per ETAP i brigades.

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 09-07-2020

Expedient: 2020ADM15

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un servei de recerca de fuites.

Data límit de presentació d'ofertes: 10/06/21 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Expedient: 2020ADM16

Descripció: ANUNCI DE CONTRACTACIÓ mitjançant procediment menor, d’un subministrament de material finalista de l’actuació de reposició d’urgència en la xarxa de distribució d’aigua potable a la Ctra. de Sant Feliu del municipi de Girona.

Data límit presentació ofertes: 04/06/2020 12H

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa

Data de licitació: 27-05-2020

RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ mitjançant procediment menor del subministrament de material:

Adjudicatari: LOGISTIUM SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A

Data de resolució: 10-06-2020

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de selecció d'Auxiliar Administratiu.

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 17-06-2021

Expedient: CAPEX2019 Fase 1 i 2

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'una operació de crèdit pel finançament d'inversions (segona licitació).

Data límit presentació ofertes: 02/10/2019  

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de licitació: 12-09-2019

EXP-ADM-29 Resolució adjudicació al BBVA

Data de resolució: 02-10-2020

Expedient: CAPEX2019 Fase 1

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'una operació de crèdit pel finançament d'inversions

Data límit presentació ofertes: 09/08/2019  

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Expedient: 2019ADM41

Descripció: Licitació de subministrament de clorit sodic.

Data límit presentació ofertes: 16/07/2019

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

2019ADM41 Resolució de la licitació a l'empresa adjudicatària Kemira Ibèrica S.A.

Data de resolució: 30-07-2019

Expedient: 2019ADM28

Descripció: Licitació de subministrament de carbó actiu granular per ETAP.

Data límit presentació ofertes: 16/07/19 a les 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

2019ADM28 Resolució Carbo Actiu a l'empresa Kemira Ibèrica, S.A.

Data de resolució: 30-07-2019

Expedient: 2019ADM34

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d'un subministrament, per lots, de lloguer de vehicles sense opció de compra (Renting)

Data límit presentació ofertes: 03/06/2019 15H.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

2019ADM34 Expedient Resolució

Data de resolució: 09-09-2021

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de procés selectiu de personal (Administratiu)

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 09-09-2021

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable