Perfil del contractant

Expedient: 2021ADM07

Descripció: Licitació de subministrament de material i muntatge de caldereria finalista de l’actuació de reposició  en la xarxa de distribució d’aigua potable al pont de la font del rei del municipi de Girona.

Data límit presentació ofertes: 07/06/21

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Expedient: 2020ADM12

Descripció: Contractació d’un subministrament i instal·lació d’una canonada de 800 d’acer inoxidable per a la xarxa d’abastament en alta del Sistema de Girona (connexió del subministrament des de l’embassament del Pasteral II – ETAP Montfullà al seu pas per la riera d’Osor).

Data límit presentació ofertes: 11/03/2021 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 22-03-2021

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de selecció de Tècnic en Informàtica de Gestió pel departament informàtic.

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 24-08-2020

Expedient: Selecció de personal

Descripció: ANUNCI DE CONVOCATÒRIA de selecció d'operari per ETAP i brigades.

Plecs i bases: Veure documentació annexa.

Data de licitació: 09-07-2020

Expedient: 2020ADM15

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un servei de recerca de fuites.

Data límit de presentació d'ofertes: 10/06/21 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018

Expedient: 2012ADM12

Descripció: Anunci de licitació de Contractació de l’obra civil de soterrament de la xarxa d’abastament en alta (embassament Pasteral II – ETAP Montfullà) del Sistema de Girona al pont de la riera d’Osor (comarca de La Selva).

Data límit presentació ofertes: 11/03/2021 15H.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 22-03-2021

Expedient: 2020ADM61

Descripció: L’objecte del contracte és la contractació d’un subministrament de carbó actiu per l’estació de tractament d’aigua potables ( ETAP ) de Montfullà ( Gironès )

Data límit presentació ofertes: 30/10/2020 15h.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 12-11-2020

Expedient: ANUNCIS PREVIS

Descripció: ANUNCIS PREVIS DE NECESSITATS (Assegurances, Material pel servei d’abastament d’aigua potable i sanejament, Serveis d’obra civil, Servei de neteja)

Data límit presentació ofertes: -

Plecs i bases: Consultar documentació Annexa

Data de licitació: 03-08-2020

Expedient: 2020ADM20

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un subministrament de comptadors.

Data límit presentació ofertes: 15/06/2020 15h

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de resolució: 25-06-2020

Expedient: 2020ADM09

Descripció: ANUNCI DE LICITACIÓ de contractació d’un servei d’impressió i ensobrament "billing", per lots.

Data límit de presentació d'ofertes: 03/06/2020 15H.

Plecs i bases: Consultar la documentació annexa.

Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018
Data de licitació: 10-05-2018

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable