Qualitat i Medi Ambient

 • Política de Qualitat i Medi Ambient

  La missió de la societat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. és la de proveir d’aigua potable als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter i al Consorci Costa Brava, l’anàlisi de mostres d’aigua aportades per clients interns i externs, així com la gestió de la xarxa des de la captació fins a la potabilitzadora i d’aquesta fins al comptador de l’abonat. Tot allò assegurant el compliment dels requisits legals segons les normatives vigents aplicables i incorporant criteris ambientals per a la minimització dels impactes sobre el territori i els recursos naturals.

  Les principals línies d’actuació de l’empresa que ajuden a prestar una garantia integral de qualitat, la protecció del medi ambient i la satisfacció del client són:

  • L’assegurament de la continuïtat del Servei
  • La qualitat del producte i Servei prestats.
  • El preu equilibrat del producte i Servei, tutelat per la Generalitat.
  • La reducció i control dels impactes ambientals relacionats amb l’activitat
  • Donar un servei eficaç de control i seguiment del procés de tractament i de la xarxa de distribució de AGSST.
  • Donar un servei competitiu d’anàlisi als clients.  

  Així mateix, l’empresa es compromet a millorar constantment la seva eficàcia, amb l’adaptació de les noves tecnologies, el compliment de la legislació aplicable i a considerar els riscos i les oportunitats que es puguin presentar en el temps. Aplicant aquest compromís de millora contínua, pretenem aconseguir un model de servei de qualitat, ajustat a un desenvolupament sostenible i modern que passi per la formació i conscienciació del nostre personal i per l’establiment d’objectius mesurables de progrés a curt i llarg termini. Amb tot, volem promoure la diferenciació de l’empresa dins el sector.

  Per seguir les línies descrites i assolir els objectius ambientals i de qualitat establerts en cada període, és necessària la implicació de tot el personal de l'empresa. Així, crearem un Sistema de Gestió dinàmic i que es pugui adaptar a les exigències de les parts interessades i les mediambientals en cada moment.

  Considerem doncs, que cal l’esforç de tots nosaltres per aconseguir que Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter sigui una empresa modèlica, amb un alt nivell de qualitat en el servei i un gran respecte envers el medi ambient.


AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable