Tarifes del servei d'aigua

Per altres serveis o quotes, es pot descarregar l'ordenança reguladora: Descarregar ordenança

Preus sense IVA si no s'especifica el contrari.

Tarifes per venda d'aigua

Bloc Trams de consum Preu €/m3
Bloc 1: < = 9 m3 / mes Domèstic 0,162097
Bloc 2: > 9 < = 12 m3 / mes Domèstic 0,606625
Bloc 3: > 12 < = 15 m3 / mes Domèstic 0,897805
Bloc 4: > 15 m3 / mes Domèstic 1,130749
Tarifa de fuites Domèstic 0,582360
Comercial 13'': < 9m3/mes Comercial 0,169855
Comercial 15'': Fins 9999m3/mes Comercial 1,067660

Tarifes per quota de servei

Concepte mm Preu
€/mes
Domèstic Vivendes buides 2,911800
Domèstic Comptador fins 13 1,344800
Domèstic Comptador de 15 1,833731
Domèstic Comptador de 20 3,015475
Domèstic Comptador de 25 4,219101
Domèstic Comptador de 30 5,939207
Domèstic Comptador de 40 12,329537
Domèstic Comptador de 50 17,900131
Domèstic Comptador de 60 (o superior) 31,964461
Comercial Comptador fins 15 2,620000
Comercial Comptador de 20 4,080000
Comercial Comptador de 25 6,500000
Comercial Comptador de 30 9,220000
Comercial Comptador de 40 13,100000
Comercial Comptador de 50 26,690000
Comercial Comptador de 65 38,820000
Comercial Comptador de 80 (o superior) 72,800000
Industrial Comptador fins 15 5,240000
Industrial Comptador de 20 8,150000
Industrial Comptador de 25 13,010000
Industrial Comptador de 30 18,440000
Industrial Comptador de 40 26,210000
Industrial Comptador de 50 53,380000
Industrial Comptador de 65 77,650000
Industrial Comptador de 80 (o superior) 145,590000

Tarifes per drets de connexió

Bloc Preu
/€

Tarifes per conservació de comptadors

Concepte mm Preu
€/mes
Comptador fins a 13 0,42
Comptador de 15 0,60
Comptador de 20 0,96
Comptador de 25 1,34
Comptador de 30 1,89
Comptador de 40 3,91
Comptador de 50 5,67
Comptador de 60 8,24
Comptador de 80 20,68
Comptador de 100 33,65
Comptador igual o superior a 150 122,65

Tarifa per quota planta CAG

Preu €/m3

Tarifa per quota doblatge etap i canonada pasteral

Preu €/m3

CICLE DE L’AIGUA DEL TER S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable