Tràmits

Sol·licitud d’aprofitament de connexió existent

Requisits previs:


  • No ha d’existir deutes per part del promotor/constructor
  • Localització de la connexió existent

 

Documentació necessària:


  • Sol·licitud de connexió

     

     

  • Justificant de càlcul de cabals (signat per l’arquitecte o aparellador de l’obra)
  • Inspecció TV prèvia, per la comprovació d’estanqueïtat, dimensionat i pendent (Si no es disposa de càmera de TV, AGISSA pot proporcionar el serveis, els costos del mateix seran a càrrec del promotor/a o constructor/a)
  • NIF o CIF

Models

Formulari

Dades de contacte

Contractant persona física

Contractant persona jurídica

Domiciliació de correspondència

Municipi

Domicili de la finca

Tipus de finca
Tipus de relació

Adjunts

Sol·licitud de subministrament
Justificant de càlcul de cabals
Inspecció TV prèvia
DNI del titular del subministrament
He llegit i accepto la política de privacitat

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679)
Responsable del tractament: AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER, S.A.
Finalitat: Gestionar el servei municipal d’abastament d’aigua potable de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat. Més informació a la nostra política de privacitat

AIGÜES DE GIRONA, SALT, I SARRIÀ DE TER, S.A.
Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable